ESIC

Viktiga partners till ESIC

Sedan starten av ESIC har våra partners varit väldigt viktiga för nätverket. De ger nätverket en stabil grund och kunskap. De är också viktiga eftersom de representerar de geografiska områden där Ostlänken ska dras. Partners och medlemmar i ESIC kan tillsammans ge infallsvinklar från det offentliga och näringslivet – och det är vad som krävs när jättesatsningen Ostlänken och annan stadsomvandling sker i vår region.

Initiativtagare och grundare av ESIC

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Relaterat innehåll

Bli medlem

I ESIC samlas företag inom en bredd av affärsområden. Som medlem i...

Våra medlemmar

Klustret är öppet för alla regionens företag som ser affärschanser inom århundradets...