ESIC

Ostlänken - startskottet för ESIC

Ostlänken är anledningen till att ESIC startades. Att hålla sig uppdaterad kring hela projektet är en grannlaga uppgift. På denna sida hittar du en kort sammanfattning av läget under några aktuella frågeställningar.

När kommer Ostlänken att börja byggas?

I slutet av januari 2020 gav Trafikverket besked att Ostlänken optimeringsarbetet givit visst resultat och att projektet kommer färdigställas till 2035, enligt plan.  

— Utifrån detta beslutsunderlag kan vi dra vissa slutsatser för det kommande arbetet. Vi planerar att bygga etappvis och börja med den norra delen av Ostlänken, mellan Järna och Norrköping. Det är där vi kommit längst och det gör att vi kan ta järnvägen i bruk i takt med att etapperna blir klara, sade då Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket. Det får till följd att den centrala sträckan Norrköping-Linköping blir avslutande del.

Beskedet att Ostlänken nu ska börja byggas är mycket glädjande. Östsvenska Handelskammaren och ESIC har arbetat för det här i många år, för vår regions utveckling och tillväxt framåt. Förverkligandet av Ostlänken medför att den regionala arbetsmarknaden breddas, och Östergötland och Sörmland ökar i attraktivitet.  Sträckan mellan Norrköping och Linköping är central för Ostlänken och för pendlingen i regionen. Samtidigt förstår vi att man måste börja bygga där planerna kommit längst. Huvudsaken är att hela sträckan blir färdig inom angiven tidsram.

Är det klart att Ostlänken kommer att byggas?

Ja. Ostlänken är beslutad av regering och riksdag genom att den ingår i nationella infrastrukturplanen 2018-2029.  Trafikverket arbetar för fullt med planeringen av den nya järnvägen, parallellt som myndigheten arbetar med ett utredningsuppdrag gällande nya stambanor för hela sträckan Stockholm-Malmö och Stockholm Göteborg.

Vilken hastighet kommer Ostlänken att byggas för?

Utifrån sitt uppdrag har Trafikverket bestämt att Ostlänken ska byggas för 250 km/timme

När kommer Ostlänken att vara klar?

Trafikverkets tidplan säger att etapp 1 kan börja nyttjas efterhand som den blir klar och att hela sträckan bör vara i bruk 2035.

Det är ju jättelång tid kvar till järnvägen är klar, varför kan man inte börja bygga tidigare och bygga snabbare?

Projektet är  det största järnvägsbygget i modern tid i Sverige. Under arbetets gång har Trafikverket fått mer kunskap om markförhållanden och annat som påverkar byggnationen och med den nya kunskapen har man gjort en tidplan som också tar mer hänsyn till osäkerheter i form av överklaganden, beslutsprocesser mm. Att planera och bygga järnväg är komplext och Ostlänken involverar dessutom med fem kommuner och tre län.  

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Relaterat innehåll

Bli medlem

I ESIC samlas företag inom en bredd av affärsområden. Som medlem i...

Stadsutveckling

I Ostlänkens spår följer en omfattande stadsutveckling. Här hittar du en kort...

Event

Vi genomför vi en mängd aktiviteter där våra medlemmar träffas och knyter...