ESIC

Ostlänken - startskottet för ESIC

Ostlänken är anledningen till att ESIC startades. Att hålla sig uppdaterad kring hela projektet är en grannlaga uppgift. På denna sida hittar du en kort sammanfattning av läget under några aktuella frågeställningar.

När kommer Ostlänken att börja byggas?

Trafikverkets tidplan säger att byggstart för Ostlänken sker 2022. Planen kommer delvis revideras under 2020, men ska inte påverka  inte trafikstarten. Vissa förberedande arbeten pågår redan, som Kardonbanan i Norrköping. Med direkt koppling till Ostlänken blir nya resecentrum i Nyköping först ut, sedan delsträckan Som det ser ut nu kommer man börja med delsträckan Järna-Gerstadberg i Södertälje kommun, följt av Kolmårdstunnel och deltsträckan Bäckeby- Tallboda i Linköpings kommun.

Är det klart att Ostlänken kommer att byggas?

Ja. Ostlänken är beslutad av regering och riksdag genom att den ingår i nationella infrastrukturplanen 2018-2029.  Trafikverket arbetar för fullt med planeringen av den nya järnvägen.

Vilken hastighet kommer Ostlänken att byggas för?

Utifrån sitt uppdrag har Trafikverket bestämt att Ostlänken ska byggas för 250 km/timme

När kommer Ostlänken att vara klar?

Trafikverkets tidplan säger att byggnationen ska var klar någon gång efter 2033. Senast 2035 planeras de första tågen börja trafikera sträckan. 

Det är ju jättelång tid kvar till järnvägen är klar, varför kan man inte börja bygga tidigare och bygga snabbare?

Projektet är  det största järnvägsbygget i modern tid i Sverige. Under arbetets gång har Trafikverket fått mer kunskap om markförhållanden och annat som påverkar byggnationen och med den nya kunskapen har man gjort en tidplan som också tar mer hänsyn till osäkerheter i form av överklaganden, beslutsprocesser mm. Att planera och bygga järnväg är komplext och Ostlänken involverar dessutom med fem kommuner och tre län.  

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Relaterat innehåll

Bli medlem

I ESIC samlas företag inom en bredd av affärsområden. Som medlem i...

Stadsutveckling

I Ostlänkens spår följer en omfattande stadsutveckling. Här hittar du en kort...

Event

Vi genomför vi en mängd aktiviteter där våra medlemmar träffas och knyter...