Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor och artiklar om vad som händer inom ESIC och inom stadsomvandling och Ostlänken.

Trafikverket pratade masshantering hos Handelskammaren

ESIC

Nyligen arrangerade ESIC, Cleantech Östergötland/Logistikia tillsammans med Trafikverket en marknadsdialog. Runt 30 personer från bland annat mottagaranläggningar och åkerier deltog....

Upphandling bygg – Minskat klimatavtryck genom styrning och inköp

Allmänt

Varje år handlar det offentliga upp för 800 miljarder. Hur kan dessa, och andra inköp användas i hållbarhetens tjänst? ESIC:s...

Handelskamrarna i södra Sverige gör gemensam sak i Almedalen

Nyheter

Nya stambanor, elsystemet och vikten av yrkesutbildningar är några av ämnena diskuteras när Handelskamrarna i södra Sverige arrangerar gemensam mötesplats...

Beslutet: Här ska Ostlänken byggas genom Linköping

Nyheter

Så kom det efterlängtade beskedet – Trafikverket har fattat det formella beslutet om Ostlänkens dragning genom Linköping. Det blir in...

Så kan utveckling av Arlanda ge tillväxt i olika delar av landet

Remissvar

Arlanda är Sveriges största flygplats, vilket innebär att Arlanda inte är ett Stockholmsintresse utan ett nationellt intresse. Hela Sveriges behov,...

Infrastrukturministern besökte Handelskammaren

Infrastruktur

BILDSPEL: Det här är näringspolitik i allra högsta grad! konstaterade Tomas Eneroth (S) när han på onsdagsmorgonen den 6 april...

Viktigt värna Gotlands kommunikationer

Debattartiklar

Rysslands angrepp på Ukraina och det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vårt närområde har också satt sökljuset på Gotland. Sverige har...

Höga bränslepriser påverkar medlemsföretag

Alla nyheter

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har bränslepriserna rusat uppåt – från en redan historiskt hög nivå. Handelskammarens talesperson i infrastrukturfrågor och...

Glädjande att järnvägsplan för Sjösa–Skavsta avancerar 

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar yttrande angående järnvägsplan Sjösa-Skavsta.

Linköpings station måste ligga centralt

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar synpunkter angående val av lokaliseringsalternativ för Ostlänken Linköpings tätort

Remissvar gällande förslag till länsplan för regional infrastruktur

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar synpunkter avseende förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur.

Synpunkter på Trafikverkets förslag på nationell plan för infrastruktur

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar remissvar gällande Trafikverkets förslag på nationell plan för transportinfrastruktur.

Relaterat innehåll

Event

Vi genomför vi en mängd aktiviteter där våra medlemmar träffas och knyter...

Om ESIC

ESIC, East Sweden Infra Cluster, är ett värdeskapande nätverk inom infrastruktur och...