Affärsnätverk med bäring på Ostlänken och stadsutveckling

Klustret är öppet för alla regionens företag som ser affärschanser inom århundradets största infrastrukturprojekt och den stadsutveckling som följer. Längre ned kan du söka bland alla företag som är medlemmar i ESIC.

En bredd av branscher

Våra medlemsföretag kan vara verksamma i en mängd olika områden: mark, anläggning, bygg, fastighet, projektledning, ekonomi, IT, lokalvård, sanering, arkitekter, servicenäring, finansiering, industri, energiteknik, transport, maskinuthyrning – ja i princip alla olika roller behövs för att förverkliga stora infrastrukturprojekt och samhällsbyggnation. Här kan du söka fram ESIC:s medlemmar genom att skriva in företagsnamn, bransch eller ort.

Här kan du söka fram ESIC:s medlemmar genom att skriva in företagsnamn, bransch eller ort.

  • Filtrera utifrån bransch:

  • Filtrera utifrån ort:

Coompanion Östergötland

https://ostergotland.coompanion.se/

NIRAS Sweden AB

https://www.niras.se/
Läs mer

NIRAS är ett av de ledande teknikkonsultföretagen i Skandinavien. Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, byggnation, fastigheter, facility management, arkitektur, lokal- och arbetsplatslösningar, hyresgästrådgivning, energi, miljö, vatten, infrastruktur samt internationell biståndsutveckling. Totalt är vi cirka 2 100 2500 medarbetare i NIRAS-gruppen och har pågående aktiviteter i över 100 länder. Kontakt: Christer Forssén Team Leader Norrköping - Property MGMT Mobile: + 46 70 962 03 05 E-mail: christer.forssen@niras.se

Södertälje Centrumförening

https://sodertaljecity.se/

Cormery Competence AB

https://www.cormery.se/hem.html
Läs mer

Cormery Competence erbjuder tjänster inom kompetensutveckling. Som kompetenspartner supporterar vi HR avdelningar, Managers och medarbetare i kompetensfrågor. Vi skräddarsyr den lösning som passar din verksamhet bäst. Låt oss bli din rådgivande och administrativa partner inom kompetensutveckling. Välkommen till en framtid med oss! Cormery Competence offers services in competence development. As a competence partner we support HR departments, Managers and employees in competence issues/questions. We tailor the solution that suits your business best. Let us become your advisory and administrative partner in competence development. Welcome to a future with us! • Kontakt/Contact • Tel/Phone: +46 8 411 97 00 • E-mail: info@cormery.se • www.cormery.se

Gnesta Kommun

https://www.gnesta.se/

Linköpings Kommun

https://www.linkoping.se/

Nyköping-Östgötalänken AB

http://www.ostlanken.se/

Södertälje Kommun

https://www.sodertalje.se/

Rudsjön Entreprenad AB

Fredrikssons Arkitektkontor AB

https://www.fredrikssonarkitektkontor.se/

Tholmarks Uthyrning AB

https://www.tholmarks.se/
Läs mer

THOLMARKS UTHYRNING AB MASKINUTHYRNING MED PERSONLIG SERVICE * ENGAGEMANG * KVALITÉ * OMTANKE * KOMPETENS Byggmaskiner, Grävmaskiner, Vältar, Liftar, Ställningar, Bodar, Bygghissar, Containrar, Personliga Skyddsutrustningar, Utbildningar, Säkerhetsinstruktioner samt Maskinförartjänster inom Lastmaskiner & Teleskoplastare. ”DIN PROFESSIONELLA MASKINLEVERANTÖR TILL BYGGET” – DÄR STYRKAN SITTER I VILJAN! THOLMARKS RENTAL INCORPORATED MACHINERENTAL WITH PERSONAL SERVICE * COMMITMENT * QUALITY * CONSIDERATION * COMPETENCE Construction Machineries, Excavators, Rollers, Lifts, Settings, Sheds, Builder Hoists, Containers, Personally Protectequipments, Educations, Safety Instructions And Machine Operator Services within Loaders & Telescopic Handlers . ”YOUR PROFESSIONAL SUPPLIER FOR RENTAL CONSTRUCTION MACHINES” – THE STRENGTH IS IN THE WILL!

Kungshem (Westbarn Invest AB)

https://www.kungshem.se/

Svevia AB

Läs mer

Svevia specializes in building and managing roads and infrastructure. We are a leader in operation and maintenance and one of the largest construction companies in Sweden. Our business concept is to deliver the right quality in road construction and management through good service and active cooperation with customers and suppliers. Read more at www.svevia.se. Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur. Läs mer på www.svevia.se. Kontakt / Contact Thunholm Kenneth E-mail: kenneth.thunholm@svevia.se

Byggnads AB Bröderna Gustafsson

https://www.fastighetsabbg.se/

Scandinavian Project Engineering AB SPEAB

http://speab.se/
Läs mer

Bolaget Scandinavian Project Engineering AB (SPE), är återförsäljare av SST-Indias konstruktionstjänster i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Främst erbjuds rörkonstruktion och tillhörande spänningsanalyser, samt anläggningsmodellering via 3D verktyg. SST med rötter i San Jose´ Kalifornien (USA) har idag basverksamhet inklusive utvecklingscentra i Bangalore (Indien). Företaget är i grunden ett mjukvaruföretag och har själva utvecklat flera kända konstruktionsverktyg bl.a. Caepipe som är ett av de mest kända verktygen i världen för konstruktion och spänningsanalyser av rörsystem. SPE har även ett nätverk av lokala samarbetspartners i Sverige och Norge. En kund kan antingen köpa konstruktionstjänster på distans och själv sköta koordineringen. Alternativt om kunden vill, erbjuds en lokal teknisk koordinator mellan kunden och SST-India. Genom detta får kunden en lokal kontaktväg, som även kan vara på plats hos en industrikund.   The company Scandinavian Project Engineering AB (SPE), is a reseller of SST India's engineering services in Sweden, Finland, Denmark and Norway. Mainly, piping design and related stress analyzes are offered, as well as plant modeling via 3D tools. SST with roots in San Jose California (USA), has today a base organization including development center in Bangalore (India). The company originates from a software company and has developed several well-known design tools. The tool Caepipe, is one of the world's most famous tools for design and stress analysis of piping systems. SPE also has a network of local partners in Sweden and Norway. A customer can either purchase engineering services from distance and manage the coordination himself. Alternative, If the customer wants, a local technical coordinator between the customer and SST India, it can be offered. This gives the customer a local contact, which can also be at site towards an industrial customer.

Foria AB

http://foria.se/

Skanska Sverige AB

https://www.skanska.se/

Läs mer

Vår vision är att kunna erbjuda uthyrning av utrustning av högsta kvalitet till byggen av alla slag. Med över tjugo års erfarenhet i branchen vänder vi oss till såväl företag som privatkunder med en långtgående kundfokuserad service. Vare sig du är en erfaren byggare eller nybörjare som behöver hjälp med utrustning till ditt projekt - vi ger dig all den hjälp, råd och service du behöver.

Finspångs Kommun

https://www.finspang.se/

Lambertsson Sverige AB

https://lambertsson.com/

Qstar Försäljning AB

https://www.qstar.se/

Spol & Industriservice AB

https://www.spol-industriservice.se/
Läs mer

Spol & Industriservice kärnverksamhet är slamsugning, högtrycksspolning, TV - inspektion, lastväxlare och kranbilstransporter. Vi är SWEDAC ackrediterade inom besiktning av oljecisterner. Vi har även ett utbrett sortiment av tjänster när det gäller service mot privatpersoner, kommunala inrättningar samt inom industrin. Bolaget omsätter idag ca 30 miljoner kr och sysselsätter i dag 28 personer varav 5 st inom arbetsledning och administration. Bolaget grundades 2002 av Lars Strandstedt som idag är VD. Företaget drivs idag av Lars Strandstedt och Andreas Wissting som båda är delägare. Övriga delägare SUEZ Recycling AB samt Corvara Industri- och Skadeservice AB.

Assemblin Ventilation Östergötland AB

https://www.assemblin.com/sv/
Läs mer

assemblin_green_il

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB

https://www.ragnsells.se/

M4 gruppen

https://www.m4.se/

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Relaterat innehåll

Branschkluster

Vi startar kluster, en plattform för tillit och samverkan, baserat på behov...

Bli medlem

I ESIC samlas företag inom en bredd av affärsområden. Som medlem i...