Affärsnätverk med bäring på Ostlänken och stadsutveckling

Klustret är öppet för alla regionens företag som ser affärschanser inom århundradets största infrastrukturprojekt och den stadsutveckling som följer. Längre ned kan du söka bland alla företag som är medlemmar i ESIC.

En bredd av branscher

Våra medlemsföretag kan vara verksamma i en mängd olika områden: mark, anläggning, bygg, fastighet, projektledning, ekonomi, IT, lokalvård, sanering, arkitekter, servicenäring, finansiering, industri, energiteknik, transport, maskinuthyrning – ja i princip alla olika roller behövs för att förverkliga stora infrastrukturprojekt och samhällsbyggnation. Här kan du söka fram ESIC:s medlemmar genom att skriva in företagsnamn, bransch eller ort.

Här kan du söka fram ESIC:s medlemmar genom att skriva in företagsnamn, bransch eller ort.

  • Filtrera utifrån bransch:

  • Filtrera utifrån ort:

AFRY (ÅF Infrastructure)

https://afry.com/

OnePartnerGroup Östergötland AB

https://www.onepartnergroup.se/
Läs mer

OnePartnerGroup är en svenskägd koncern med ett unikt helhetskoncept för företag. Vi är en trygg partner när du behöver hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta produktionslösningar. Hos oss har du tillgång till den bästa lokala kompetensen inom både yrkesarbetar- och tjänstemannasektorn. Du får också flexibla lösningar som möjliggör långsiktig tillväxt och lönsamhet. Vi finns nära dig. OnePartnerGroup är verksamma på ett 50-tal orter, med cirka 2500 engagerade medarbetare. I Östergötland har vi lokalkontor i Norrköping, Linköping och Mjölby. Genom vår kännedom om, och närvaro på, så många platser är vi Sveriges lokalaste samarbetspartner. Hur kan vi hjälpa dig? Varmt välkommen till www.onepartnergroup.s

Vandrarhem i Järna AB

Läs mer

Bedriver vandrarhem där vi har ett stort gemensamt kök/allrum för våra gäster och har även ett flertalet ställplatser för husbilar.

Broms Renhållning AB

https://www.bromsrenhallning.se/
Läs mer

Åkeri/transportör med bredd. Lastväxlare, Liftdumperbilar, Baktömmande tvåfacksbilar, Frontlastare, Kranbilar samt Styckegodshantering i östra Södermanland.

Infrastructure Logistics AB

https://infralogistic.se
Läs mer

Vi är din specialist på infrastrukturlogistik som täcker hela värdekedjan från leveranser av material och till återvinning av överskottsmassor. Vi erbjuder Er den mest kompletta portföljen av maskiner och bilar med de bästa operatörerna. Vårt fokus är att leverera cirkulära lösningar genom användning av miljövänliga, säkra och moderna maskiner och transporttjänster

Läs mer

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Vår verksamhet är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM AB Region Öst är verksamma inom de stora regionhuvudstäderna i Mälardalen och Östergötland

Mannersons Fastighets AB

https://mannersons.se/

Läs mer

Pontarius är en samhällsbyggnadskonsult som arbetar med flygplats, spår- och järnväg, gata och väg, samt hamn och fastighet. Vi arbetar från tidiga strategiska skeden längs hela vägen via byggskede till driftskede och avvecklingsskede. Vi är unika i den mening att vi har en mycket stor bredd avseende erfarenhet och utbildning som vi utnyttjar i våra uppdrag: forskare, ingenjörer, landskapsarkitekter, jurister och ekonomer. Många av oss har bakgrund som beställare såväl som entreprenör, vilket ger en stabil bas, perspektiv och inblick i hur branschen fungerar i praktiken. Det ger oss möjligheten att anta ett holistiskt synsätt där alla perspektiv på en fråga beaktas. Utöver den svenska marknaden har vi arbetat i alla våra skandinaviska och baltiska grannländer liksom i Afrika, Asien och Mellanöstern. Vi är helt enkelt någon att alltid hålla i handen för både stora och små infrastrukturhållare och fastighetsägare. Och, by the way, Pontarius är latin för brobyggare – valt för att vi önskar bygga broar mellan teknik, ekonomi, juridik, organisationer, marknader, teknikområden och – inte minst – människor.

Installatörsföretagen Service i Sverige AB

Läs mer

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar arbetsgivare inom el och vvs branschen.

Independent Business Group AB

http://www.ibg-sweden.se
Läs mer

IBG AB tillhandahåller världsledande konsulttjänster inom flygsektorn. Huvudkontor i Norrköping och projekt över hela världen för att skapa en mer hållbar värld genom miljövänliga lufttransporter.

Läs mer

Vi bemannar allt från kraftvärmeanläggningar till pelletsfabriker, VA-anläggningar och pappers– eller processindustri. Vår personal har både utbildning och erfarenhet som gör att de snabbt kommer igång. Vi tar både korta och långa uppdrag.

Östsvenska Handelskammaren

https://ostsvenskahandelskammaren.se/

Byggmaskiner Gruppen Sverige AB

BJ utbildning och Säkerhetsrådgivning

http://bj-adr.se/
Läs mer

Jag har utbildning inom Farligt Gods. Arbete på väg, yrkeskompetens till yrkeschaufförer. Trafiksäkerhet, säkra lyft. Jag jobbar som konsult med farligt gods frågor

YOUnited Professionals Sweden AB

https://www.younitedprofessionals.se/
Läs mer

Vi är en lokalt förankrad byrå som erbjuder redovisningstjänster såsom löpande redovisning, bokslut och deklarationer för små och medelstora företag

Läs mer

Arqly är din partner inom arkitektur, byggledning, projektledning och konstruktion. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi inspirerande, vackra och smarta byggnader, hållbara för generationer.

Erik Fremred Aktiebolag

Läs mer

Erik Fremred Aktiebolag är ett IT-konsultbolag som hyr ut de bästa konsulterna på marknaden till stora bolag och myndigheter. Vi hjälper till med allt från utveckling till projektledning och teamstyrning.

Guy Åhlin Entreprenad AB

http://www.guyab.se/
Läs mer

Delägare i FORIA AB och har min huvudsakliga verksamhet vid SSAB Oxelösund där jag har 7 stycken entreprenadmaskiner. FORIA är det som har kontraktet och är således min uppdragsgivare.

Stay Easy Apartments AB

https://stayeasy.se/
Läs mer

Vi hjälper företag med tillfälliga boenden i möblerade och fullutrustade lägenheter & villor i Norrköping och närområdet.

White arkitekter AB

https://whitearkitekter.com/
Läs mer

På White i Linköping har vi arbetat med hållbar och innovativ samhällsbyggnad sedan 1980. Vårt team av arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, ljusdesigners och byggnadsingenjörer designar byggnader och platser som underlättar en hållbar livsstil. För alla.

Havator AB

https://havator.se/
Läs mer

Du vet dina behov. Vi erbjuder lösningar. Havator är Nordens och Sveriges ledande leverantör av lyfttjänster med mobilkranar. Hjärtat i vår verksamhet är våra lokala depåer: vi är nära våra kunder. Med vårt engagerade och kompetenta personal hittar vi en lösning som passar bäst dina behov. Think twice, lift once

Läs mer

Linotol - Modern golvläggare och betongentreprenör med lång erfarenhet Linotol är en erfaren golvläggare och betongentreprenör som tar ett helhetsgrepp om projektet. Genom vår uppskattade totalentreprenad kan vi samordna alla delar i en golv- och betongproduktion- från grundkonstruktioner till alla slag av färdiga ytskikt. En stor, effektiv och väl utvecklad maskinpark bidrar ytterligare till en stark plattform för kvalitet och effektivitet i arbetet. Detta gör att du som kund snabbt kan återuppta din verksamhet igen.

Hamrén Webbyrå AB

https://www.hamrenmedia.se/
Läs mer

Hamrén ger dig den svårslagna kombinationen av design, teknik och en anpassningsförmåga som skiljer oss från mängden. Därför är vi det självklara valet inom webb och digital produktion – för över 300 kunder i 30 branscher.

The Nordic Soda Company AB

http://ekobryggeriet.se/
Läs mer

The Nordic Soda Company AB / Ekobryggeriet AB erbjuder ekologisk dryck under varumärkena The DirtWaterFox Brewery och Nordic Tonics. Att tillverka ekologisk läsk är svårt. Därför är vi i dagsläget i stort sett ensamma i kategorin svensktillverkad ekologisk läsk.Vi har med dagens upplägg en produktionskapacitet på runt 3 000 000 flaskor årligen. örutom att driva ett framgångsrikt företag genom att använda den erfarenhet, de kontakter och den kunskap vi har så är vårt mål att hitta nya sätt att ge tillbaka till världen. Vi lever efter devisen ”A THIRD TO THE WORLD”. Det betyder att vi ger tillbaka en tredjedel av bolagets vinster till miljön eller människor som behöver hjälp.

Systemair Sverige AB, Region Mitt

https://www.systemair.com/

Forefront Consulting Group AB, Region Öst

https://www.forefront.se/
Läs mer

IT-konsultbolag som guidar företag och organisationer genom det digitala landskapet. Rikstäckande företag med ett brett erbjudande inom Strategi, Design och Teknik.

Projektallians i Sverige AB

https://www.projektallians.se/
Läs mer

Projektallians i Sverige AB har lång erfarenhet och kompetens över hela byggprocessen från ombyggnadsprojekt till stora nybyggnadsprojekt, vi har stor erfarenhet av högteknologiska miljöer i sjukhusmiljö, bostäder, äldreboenden och skolmiljöer. Vi har även specifika kunskaper inom fuktsäkert byggande genom våra utbildade Byggdoktorer samt våra diplomerade fuktsakkunniga. Våra unika kompetensområden innebär att projekt- och byggledningsdelen blir komplett och ger byggherren trygghet i genomförandet samt att det blir rätt från början.

Markera Projektledning AB

https://markera.se/
Läs mer

Vi jobbar för framtiden! Markera levererar produkter för ett projekts alla skeden, från tidiga utredningar till framtagande av bygghandlingar och förfrågnings¬ underlag. Uppdragen varierar men återfinns främst inom mark- och anläggnings¬sektorn. Vi kan ta ett helhetsansvar eller vara en del av ett projekt. En viktig del i ett projekt är kostnadskalkyler och tidsplanering, vilket vi har lång erfarenhet av. Vi har även kompetens att utföra byggledning och kontroll av broar och konstruktioner.

Läs mer

EWGroup är ett innovationsbaserat teknikföretag inom alla former av markmiljöfrågor, exempelvis: • Alternativa lösningar till gamla och nya problem • Skräddarsydda lösningar • Projektledning • Marksanering • Avfallshantering Vi jobbar med partners lokalt för geografisk närhet såväl som globalt, för att fånga upp ny miljöteknik med bästa möjliga lösningar.

Läs mer

Vi är ett företag i ständig utveckling med Ridskoleverksamhet, Gymnasieutbildning, Schakttipp och Bostadsexploatering. Utmaningen vi nu står för är att fylla ut våran nedlagda grusgrop för att sedan bygga en ny ridskola ovanpå . Det gamla ridskoleområdet ska sedan detaljplaneras för att bli bostadsområde.

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Relaterat innehåll

Branschkluster

Vi startar kluster, en plattform för tillit och samverkan, baserat på behov...

Bli medlem

I ESIC samlas företag inom en bredd av affärsområden. Som medlem i...