ESIC

Hem » Event

Massor av möjligheter med schaktmassor del 3

Östergötland har en byggboom, industriell utveckling, etableringsbehov och Sveriges största infrastrukturprojekt på ingång- Ostlänken. Samtidigt ska Sverige ska ställa om till cirkulär ekonomi. Flera medlemsbolag hos Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammaren, har efterfrågat support i att bygga kunskap och utöva viss påverkan, i frågan som berör ökad cirkularitet av bl a schaktmassor. Nu är vi framme vid del 3, välkommen!

Sverige ska ställa om. En utgångspunkt för omställningen är att material ska användas mer effektivt för att minska både uttag av ny råvara och deponering av avfall. I del 1 och 2 fokuserades på myndighets- och företagsperspektiv. I del 3 är ambitionen att experter från det offentliga rummet, ex. Naturvårdsverket, delegationen för cirkulär ekonomi, länsstyrelse, kommunen och forskningen, berättar om det pågående arbetet som bidrar till att generera en mer ändamålsenlig massahantering.  I formatet ”runda-bordssamtal”, med tidigare medverkande aktörer, synliggör och artikulerar vi tillsammans Östergötlands fortsatta bidrag i utvecklingen till en cirkulär ekonomi. Naturligtvis är du som ansluter till det sista seminariet välkommen att bidra, du med!

Detta event kommer vara digifysiskt. 100 personer kan delta på plats i nyöppnade Link Businesscenter i Linköping, och du erbjuds även att ansluta dig till en efterföljande lunch. Det går också bra att delta digitalt.

Arrangörer:
Johan Rydberg och Sara Malmgren, Cleantech Östergötland
Charlotta Elliot, Östsvenska Handelskammaren /ESIC

Gemensamt går vi mot ”Omställningen till en cirkulär ekonomi för att bidra till att uppnå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030”.
Välkommen med din anmälan!

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

11 november, 2021

ESIC-lunch i Nyköping

Välkommen till ett lunchmöte med nyheter kring ESIC, Ostlänken, resecentrum och framtidens trafikmönster i Nyköping! ...

17 november, 2021

Kompetensfrukost – tema: Bygg/entreprenad

Vi behöver fler samhällsbyggare! Men med vilken typ av kompetens och var kan man skaffa...

23 november, 2021

Agenda 2030 i Östergötland

Samhällsutmaningar för arbetet med hållbar regional utveckling är många. För att underlätta arbetet med de...

8 december, 2021

Massor av möjligheter med schaktmassor del 3

Östergötland har en byggboom, industriell utveckling, etableringsbehov och Sveriges största infrastrukturprojekt på ingång- Ostlänken. Samtidigt...