ESIC

Hem » Event

Marknadsdialog om kommande upphandlingar och masshantering inom Ostlänkenprojektet

Arbetar du med överskottsmassor, har mottagaranläggningar, transport eller åkeri? Trafikverket vill träffa dig! Handelskammaren/ESIC, Cleantech Östergötlands och Logistikias medlemmar finns inom hela värdekedjan kring infrastruktur och logistik med tydlig ambition att bidra till klimatomställningen och samtidigt göra business. Vi tror på styrkan i samarbete och cirkulär ekonomi. Var kommer ditt företag in i Ostlänksprojektet? Ta reda på det här!

Trafikverket radar upp för att berätta om nya entreprenadindelningen och Ostlänken generellt, sträckorna kring Norrköping, Stavsjö-Loddby (Kolmårdenentreprenaden) samt Klinga-Bäckeby, masshantering- strategi och upphandling av mottagningsanläggningar och sina klimatmål- elektrifiering/HVO-drivna fordon.


Cleantech Östergötland och ESIC vill koppla an till hur upphandlingskrav kan driva klimatfrågan, hur Ostlänken hänger ihop med andra projekt i vår region och hur vi kan bidra till förberedelser för lokala och regionala underentreprenörer.

Agenda
09.00- 10.00
Intro till dagen. ESIC och Logistikia om regional samverkan, klimatsmarta transporter och upphandlingar
Ostlänkens entreprenadstrategi, tidplan och prognos för produktionsstart

Fortsatt arbete i centrala Norrköping samt status för den södra sträckan genom Norrköpings kommun, Klinga-Bäckeby

10.20-11.45

Status för den norra sträckan genom Norrköpings kommun Stavsjö-Loddby, Kolmårdsentreprenaden
Masshantering- strategi och tankar kring upphandling av mottagaranläggningar
Trafikverkets och Ostlänkens Klimatmål- projekt som färdigställs efter år 2030

11.45-12.00
Summering och avslut

Efter seminariet finns möjlighet att prata enskilt med de medverkande en kortare stund.
Välkommen med din anmälan senast måndag den 13 juni.

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

23 september, 2022

Save-the-date: Klimatsmart offentlig upphandling av transporter – LoU är problemet, myt eller verklighet?

Sveriges kommuner, regioner och myndigheter, är viktiga transportköpare, såväl direkt som indirekt. Alla har höga...